Despre noi

„MOLDREC” este o asociaţiei non-profit ce activează în Republica Moldova, avînd ca scop promovarea culturii de reciclare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice prin intermediul elaborării unui sistem de gestionare a acestor deşeuri.

Misiunea asociatiei este să asigure protecţia mediului înconjurător prin reducerea la minim a volumului de deseuri de echipamente electrice si electronice, eliminate la întîmplare.
Liniile strategice de actiune ale „MOLDREC” sunt conturate pentru conformarea cu cerintele europene de gestionare a deseurilor de echipamente electrice si electronice in contextul respectarii principiilor fundamentate prevazute in legislatia de mediu, respectiv:

a) crearea unui sistem eficient si transparent de gestionare a deseurilor de echipamente electrice si electronice prin promovarea unor solutii de colectare si tratare la nivel national;

b) asigurarea unei retele de colectare si valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice scoase din uz;

c) dezvoltarea unui parteneriat cu autoritatile administratiei publice locale pentru reducerea cantitatii de deseuri de echipamente electrice si electronice eliminate ca deseuri municipale nesortate;

d) derularea de programe educationale si de constientizare a populatiei privind importanta colectarii selective a deseurilor de echipamente electrice si electronice;

e) cooperarea cu alte organizatii similare, fie ca este vorba despre asociatii sau societati comerciale;

f) colaborarea in vederea punerii in aplicare a scopurilor cu orice entitate non-profit, institutie, organizatie sau cu orice alta persoana fizica sau juridica, pentru indeplinirea scopurilor asociatiei.