LANSAREA PROIECTULUI PILOT “ȘCOLILE ECO”!

A fost lansat proiectul pilot de colectare a Deșeurilor Electrice și Electronice din cadrul instituțiilor de învățământ din capitală, cu denumirea “Școlile ECO”.

Echipa Asociației pentru Reciclarea Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice (DEEE) MoldRec, în parteneriat cu Ministerul Educației din Republica Moldova, lansează proiectul pilot “Școlile ECO”

Proiectul “Școlile ECO” va aduce beneficii pentru mediul înconjurător, va elibera depozitele școlilor de deșurile istorice nocive și în termen lung va avea efecte benefice pentru sănatatea elevilor și a studenților prin îndepartarea lor de lângă substanțele periculoase aflate în componentele electronice vechi.

”Dorim să transmitem mulțumiri Doamnei Liliana Palihovici și Ministerului Educației pentru că au fost foarte receptivi și au dat dovadă de entuziasm față de acest proiect.
Acest fapt arată că lucrurile și mentalitatea în Republica Moldova se schimbă spre bine. Funcționarii publici devin tot mai sensibili la problemele populației și se implică activ în proiecte care țin să îmbunătățească calitatea vieții.” declară, Iulian Gamureac, Președintele Asociației MoldRec.


Lansarea acestui proiect va permite si economisirea banilor publici, toate costurile privind transportarea, sortarea și reciclarea deșeurilor vor fi suportate de către asociația Moldrec cu întocmirea tuturor documentelor legale care sa ateste faptul că prin participarea in acest proiect, au fost îndeplinite obligațiile legale și morale de gestionare a DEEE-urilor.

Obiectivul principal al proiectului este de a crea un mediu mai curat și mai sănătos pentru elevii și studenții din cadrul instituțiilor cât și gestionarea eco-rațională a DEEE-urilor care reprezintă la momentul actual o problemă destul de gravă dat fiind faptul ca în ele se conțin metale și substanțe perculoase cum ar fi: Seleniu, Beriliu, Mercur, Crom Hexavalent, Cadmiu, Plumb, Policlorura de vinil, Bariu, Materiale ignifuge cu brom, Bifenili policloruraţi etc.

Toate instituiile de învățământ din municipul Chișinău se pot înscrie în acest proiect și pot beneficia de evacuarea GRATUITĂ a deșeurilor electrice și electronice – instituţiile solicită online pe site-ul www.moldrec.md/scoli-eco) sau la numărul de telefon (060 121 112) evacuarea deșeurilor electronice. Reprezentații MoldRec vor da curs solicitărilor în termen de 48 de ore pentru a stabili detaliile și posibilitățile evacuării deșeurilor. 

MoldRec a fos înființată la începutul anului 2013 ca organizație non-profit și a dus la bun finalizat cu succes 4 proiete de colectare și reciclare a deșeurilor, unul fiind activ și la moment, oferind posibilitatea instituțiilor private și de stat de a se debarasa în mod gratuit de deșeurile electrice vechi.

Mai multe detalii despre acțiunea ”Școlile Eco” puteți găsi pe promo site-ul proiectului www.moldrec.md/scoli-eco sau pe pagina de facebook a asociației www.fb.com/moldrec.md.

Leave comment